Bahove kapi

Dvadesetih godina proslog veka, dr Edvard Bah (Edward Bach,1886–1936.g, Wells, U.K) uvideo je da cvetni preparati mogu da iscele, da izleče fizičke tegobe tako što je tretirao negativne emocije, negativna osećanja. Proučio je i opisao 39 cvetnih preparata. Tim preparatima je moguće tretirati sve emotivne tegobe ljudi i fizičke posledice tih tegoba. Kratak opis pojedinačnih esencija možete pogledati OVDE.


Bahove Cvetne Esencije
(The Bach Flowers Remedies)

Edvard BahDvadesetih godina proslog veka, dr Edvard Bah (Edward Bach,1886–1936.g, Wells, U.K) uvideo je da cvetni preparati mogu da iscele, da izleče fizičke tegobe tako što je tretirao negativne emocije, negativna osećanja. Proučio je i opisao 39 cvetnih preparata. Tim preparatima je moguće tretirati sve emotivne tegobe ljudi i fizičke posledice tih tegoba.

Cvetni preparati su jednostavni, jeftini preparati prirode.

Dr Edvard Bah je pošao od predpostavke da je svako biće SREĆNO i ZDRAVO sve dok je u vezi, u harmoniji sa svojom prirodom, sa onim što jeste (ne onim što glumi da jeste). Kad se poremeti ta harmonija, javljaju se kao alarm ili kao posledice – negativne emocije kao što je strah, nesigurnost, bes, očaj...

Dr Bah je smatrao da je ovo udaljavanje od svoje prave prirode - pravi razlog našeg nezadovoljstva i bolesti. Značaj mentalnih simptoma («sve to potiče iz glave») je veliki u nastajanju hroničnih bolesti. Fizička bolest je samo slika mentalnog nereda koji nastaje kad, uprkos unutrašnjem glasu, usvajamo i prilagođavamo se načinu života koji je drugačiji, ponekad i suprotan od onog što nam naša priroda i naši instikti sugerišu. Svako izvitoperenje naše prirode, svako udaljavanje od sopstvene prirode rezultuje patnjom, manjom ili većom, kratkotrajnom ili dugoročnom.

 

Bahovi Cvetni preparati nam pomažu da odnegujemo pozitivne osobine ljudske rase:
Ljubav, Saosećanje, Duševni mir, Postojanost, Snagu, Razumevanje,
Toleranciju, Mudrost, Opraštanje, Hrabrost...

Bahove Cvetne esencije nam pomažu da prevaziđemo prepreke ka harmoniji sa samim sobom i sveukupnim okruženjem. Prepreke su: posesivnost, strah, nestrpljivost, ravnodušnost, sumnja, pesimizam...

Ključna ideja dr Baha bila je da se naprave preparati koji su potpuno bezbedni i jednostavni za upotrebu. Bahovih esencija ima 39. Možemo da prepišemo jednu, a možemo i da ih kombinujemo međusobno (2 i najviše 6, 7 esencije).

Zašto je bitno da se obavi intervju sa bahovim praktičarem?

Informacije o tome kako to izgleda intervju, na koji način i kojim tempom se možemo menjati oslanjanjem na bahove kapi možete pogledati u Godišnjaku bahovih praktičara.

Najdragoceniji deo metode dr Baha je Intervju!  A evo zašto? Bahov praktičar je edukovan da vam pomogne da se usredsredite na svoje emotivno stanje, da jasno izrazite svoje misli, da pravim imenom nazovete svoja stanja i reakcije... Jer, nije svima lako da analiziraju sebe... niti su svi spremni da se sami suoče sa sobom... A, u opuštenoj atmosferi, sa osobom koja je u startu na vašoj strani, iskreno zainteresovana da vam pomogne - to je mnogo lakše učiniti i, naravno, konstruktivnije!

Suštinski zadatak Bahovog praktičara je da pomogne klijentu da osvesti svoje mentalno i/ili emotivno stanje. Zašto je bitno da klijent bude toga svestan? Zato što uz Bahove kapi rastemo i razvijamo se kao ličnost – a to ne može da se odvija nasumično, stihijski, bez svesti o tome koji su naši potencijali i na koji način treba da ih razvijemo u kapacitete (vrline, sposobnosti, veštine, znanja…).Takođe je bitno da smo svesni koje su se prepreke unutar nas isprečile našem unutrašnjem spokoju, ili isprečile našoj komunikaciji sa samim sobom ili sa nekim iz našeg okruženja. Da li je ta prepreka naša netolerancija, posesivnost,strah, nestrpljivost, socijalna ili emotivna nezrelost, nedostatak samopouzdanja, samokontrole, nedostatak volje ili optimizma… Zašto su, naprimer, naše partnerske veze neuspešne? Da li zbog naše posesivnosti i ljubomore, da li zbog toga što ne umemo da postavimo granice pa počnemo da se gušimo u takvoj vezi?

Dva su preduslova za življenje života “punim plućima”: jedan je poznavanje i prihvatanje sebe (sa svim vrlinama i slabim tačkama), a drugi preduslov je visok prag podnošenja frustracije, tj.osujećenja naših očekivanja. Zašto je ispalo bitno da poznajemo i prihvatimo sami sebe? Zato što je to jedini način da prepoznamo i definišemo šta mi želimo i šta od toga možemo? Da prepoznamo svoje slabe tačke, svoje mane, svoje nesposobnosti, neveštine, odnosno ono što nam se ne dopada kod sebe ili što nas odvede, s vremena na vreme, u neki ćorsokak, neku patnju. Tek tada, poznajući sebe, mi smo u mogućnosti da menjamo ono što nam se ne dopada, da se usavršavamo tokom života, postajući tako u globalu zadovoljni sobom i svojim životom.

Oba ova preduslova su fokus intervjua sa Bahovim praktičarem. Lakše je to raditi sa nekim ko je stručan, ko će postaviti prava pitanja i pomoći vam, a ne nametnuti, da sami dođete do bitnih odgovora.

Po završetku svakog intervjua praktičar će vam napraviti izabranu kombinaciju preparata koja će podržati sve promene koje vi kao klijent smatrate da su korisne, da su konstruktivne. Preporučiće vam i dozu, koliko toga bi bilo dobro da uzmete tokom dana i motivisaće vas da budete disciplinovani u korištenju preparata. Lakše je menjati se uz podršku i jasno definisan cilj.

Informacije o tome kako to izgleda intervju, na koji način i kojim tempom se možemo menjati oslanjanjem na bahove kapi možete pogledati u Godišnjaku bahovih praktičara.

Lista imena i kontakata Bahovih Praktičara koji poseduju Nacionalnu diplomu i čije završne radove možete čitati u Godišnjaku, možete pogledati OVDE.

Kratak opis pojedinačnih cvetnih esencija

Opis Bahovih kapi, tj. za šta je svaka pojedinačnа esencija namenjena, možete pogledati OVDE

O BAHOVOM CENTRU

Bahov Centar i danas je aktivan kao mesto  za obuku budućih praktičara i za pružanje usluge individualne konsultacije. Fotografija koju vidite u gornjem delu teksta je zgrada Bahovog Centra.

Informacije, ponudu knjiga i besplatnog preuzimanja tekstova možete pogledati na www.bachcentre.com