Registar Bahovih praktičara

Na adresi matičnog Bahovog Centra (UK) nalazi se Internacionalni Registar Bahovih Praktičara. U rubrici Find practitioner in Serbia je lista imena nasih polaznika koji poseduju internacionalni sertifikat. Svi praktičari su u obavezi da svoju veštinu praktikuju u skladu sa Kodeksom čiji sadržaj, prava i dužnosti praktičara, možete pročitati OVDE.

found s      

       Adresa Bahovog Centra je www.bachcentre.com

       Internacionalni Registar Bahovog Centra je na adresi:

       http://www.bachcentre.com/found/ref/serbia.php