Bahove kapi – udžbenik i vežbanka

Bahove kapi – udžbenik i vežbanka
Iz uvoda knjige:

Ovo je knjiga o celovitom sistemu od 38 esencija koje uravnotežuju emocije i tretiraju negativna mentalna stanja. Takođe, ona govori i o čoveku koji ih je otkrio, dr Edvardu Bahu i njegovom jedinstvenom pristupu lečenju. Ona je oblik samostalnog učenja o esencijama i njihovoj primeni, i kao takva, pomaže da se ostvari jedna od najvećih želja DrBaha, a to je da ljudi nauče da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem.

Postoji mnogo odličnih knjiga u vezi sa Dr Bahom i njegovim delom, i to nije samo  njegov poznati rukopis, pod nazivom "The Twelve Healers". Seminari i radionice održavaju se širom sveta, a posebne kurseve namenjene obuci profesionalnih instruktora organizuje i vodi Fondacija Dr Edvard Bah.

Ova knjiga ne može, niti ima nameru da zameni drugačije pristupe lečenju, već ih i podstiče. Pisana je za početnike i za one sa malim predznanjem, s težnjom da pruži potrebne osnove svima koji započnu otkrivanje cvetnih esencija. Knjiga ne zahteva bilo kakvo prethodno iskustvo, a u sedam kratkih poglavlja obrađuje svih 38 Bahovih cvetnih esencija i stanja duše i emocija. Cilj je da se obezbedi dovoljno informacija i praktičnih vežbi koje će svakoga osposobiti da razume sveobuhvatnost dela Dr Baha. Po završetku ovog tečaja, čitaoci bi trebalo da budu u stanju da pomognu sebi, svojim prijateljima, rođacima, kao i da budu dobro pripremljeni za svaku narednu obuku u korišćenju esencija.

 O autoru

Stefan Ball je redovni konsultant u Centru Dr Edvard Bah od marta 1996.godine. Bavi se unapređenjem i razvojem obuke za praktičare, ali  i svim drugim aspektima rada Centra, uključujući i onaj vitalni – pravljenje matičnih rastvora esencija. Autor je više knjiga o sistemu dr Baha.

Udžbenik ima 186 strana.   Cena je 1500 dinara.

Knjigu možete kupiti u savetovalištu ili naručiti (cena + postarina) na br tel: 064/54 222 38, Dunja Kostic

ball 2          ball 1        ball 3           ball 4