Priručnici o hiperaktivnosti

ADHD - hiperaktivnost i problemi pažnje

ADHD, je skraćenica kojom se predstavlja skupina karakteristika, a obuhvata hiperaktivnost – impulsivnost – problemi sa pažnjom. ADD podrazumeva odsustvo hiperaktivnosti. Ali, hiperaktivnost nije poremećaj kao što se definiše u zvaničnim medicinskim krugovima i kao što stoji u opisu problema (disorder eng. = poremećaj).

Opširnije: Priručnici o hiperaktivnosti

Bahove kapi – udžbenik i vežbanka

Bahove kapi – udžbenik i vežbanka
Iz uvoda knjige:

Ovo je knjiga o celovitom sistemu od 38 esencija koje uravnotežuju emocije i tretiraju negativna mentalna stanja. Takođe, ona govori i o čoveku koji ih je otkrio, dr Edvardu Bahu i njegovom jedinstvenom pristupu lečenju. Ona je oblik samostalnog učenja o esencijama i njihovoj primeni, i kao takva, pomaže da se ostvari jedna od najvećih želja DrBaha, a to je da ljudi nauče da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem.

Opširnije: Bahove kapi – udžbenik i vežbanka

Dvanaest Iscelitelja i druge cvetne esencije

U Uvodu ove knjige dr Bah kaže: „Ovaj sistem isceljivanja, koji je sam po sebi Božji dar, pokazuje da su naši strahovi, brige, zebnje i slična osećanja ta koja otvaraju put koji nas vodi ka bolesti. Prema tome, tretirajući naše strahove i brige - ne samo da se oslobađamo naše bolesti, nego se uz pomoć ovih lekovitih biljaka, kao milosrdnog dara Stvoritelja, oslobađamo i samih strahova i briga, pa smo srećniji i bolje se osećamo.

Opširnije: Dvanaest Iscelitelja i druge cvetne esencije

Bahove Cvetne Esencije, knjiga

Bahove Cvetne Esencije

Ovo je osnovni udžbenik polaznika Škole Bahovih praktičara. Knjiga prikazuje koncept bolesti i zdravlja koji je dr Bah definisao i zastupao tokom svoje prakse, a mi nastavili tim putem evo već 80 godina posle njega. Knjiga nudi korisne informacije i putokaze i onima koji su novajlije u praktikovanju ove metode i onima koji su metodu već iskusili u nekim drugim svakodnevnim ili profesionalnim situacijama. Broj strana 122.

Iz sadržaja udžbenika:

Filozofija dr Baha i pristup istraživanju
Pravljenje esencija
Karakteristike cvetnih esencija, načini primene, doziranje i čuvanje
Intervju i biranje esencija
Sedam Grupa
U r g e n t n e     s i t u a c i j e
D o d a c i: Tuga i depresija; Anatomija besa; Hiperaktivnost i Bahove kapi; Prikazi iz prakse

Knjigu je moguće pogledati i kupiti u prostorijama Škole praktičara. Potrebno je da se prethodno najavite. Mozete poruciti i na broj 064/54 222 38. Cena knjige je 1300 dinara.

Treniranje strogoće, brošura za roditelje

Iza ovog šaljivog naslova stoji kratka brošura za roditelje koja pokazuje različite načine na koje možemo pomoći detetu da usvoji korisne oblike ponašanja.

Brošuru je moguće pogledati i kupiti u prostorijama Škole praktičara. Potrebno je da se prethodno najavite na broj 062/550022. Cena brošure je 400 dinara.

  • 1
  • 2