Nisam ja lud pa da idem kod psihologa!

Samo deo angažmana psihologâ je oblast psihopatologije. Rekla sam već da se psiholozi bave istraživanjem potencijala neke osobe, činilaca koji su definisani najpre nasleđem te osobe, a onda i faktorima okruženja (obrazovanje, kultura, običaji, socijalni i ekonomski status, mogućnosti i perspektive te osobe).

Nastavi sa čitanjem

Psiholog.... psihijatar... isto ti je to.

Psihologija se izučava na Filozofskom faultetu, a psihijatrija je nadgradnja na osnovne medicinske studije i izučava se na Medicinskom fakultetu. Ovo već samo po sebi govori o vrsti informacija koje prikupljaju i kojima raspolažu psiholozi, a kojima psihijatri.

Nastavi sa čitanjem

Psihoterapeuti moraju da budu psiholozi ili psihijatri.

Ovo nije tačno iz jednostavnog razloga – psihoterapijske škole i kursevi obično uopšte nisu sastavni deo nastave na fakultetu za psihologiju. Na takvom fakultetu težište je na naučno istraživačkom radu i na psihodijagnostici. Što se tiče psihijatara, osnovna terapija koju izučavaju specijalizanti psihijatrije je farmako terapija.

Nastavi sa čitanjem